รับติดตั้งระบบโทรศัพท์ ครบวงจร

บริการของเรา 1. บริการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ ภายใน บ้าน และ สำนักงาน 2. บริการเดินสายโทรศัพท์ 3. บริการ Config  ระบบโทรศัพท์ 4. บริการเข้าหัว โทรศัพท์ และ ตรวจสอบสายโทรศัพท์   ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX (Private Automatic Branch Exchange) คือ ระบบชุมสายโทรศัพท์สำนักงานอัตโนมัติทำหน้าที่เชื่อมต่อ (switch) ระหว่างองค์การโทรศัพท์กับโทรศัพท์ภายในอาคารแบบ digital ISDN Trunk (DID direct inverse dialing)เป็นระบบโทรศัพท์ดิจิตอลอัตโนมัติ สำหรับใช้สายภายในของท่านด้วยเลขหมาย 4 หลัก และสามารถรับสายเรียกเข้าแบบต่อเข้าตรงโดยไม่ต้องผ่านพนักงานรับสาย (Operator) ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่นิยมใช้มีอยู่ 2 ระบบได้แก่ อนาล็อก…

อ่านต่อ →

Top
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone