รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber optic)

Fiber Optic

บริการ รับเดินสาย Fiber Optic

FIBER OPTIC เส้นใยแก้วนำแสง

คือ เส้นใยขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เป็นตัวนำแสง โครงสร้างของเส้นใยแสงประกอบด้วยส่วนที่แสงเดินทางผ่านเรียกว่า CORE (แกน) และส่วนที่หุ้มCORE อยู่เรียกว่า CLAD (ปลอกหุ้ม) ทั้ง CORE และ CLAD เป็นDIELECTRIC ใส 2 ชนิด (DIELECTRIC หมายถึงสารที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าหรือฉนวนกันไฟฟ้า เช่น แก้ว พลาสติก) เส้นใยแสงนอกจากมีคุณสมบัติการส่งดีเยี่ยมแล้วยังมีลักษณะเด่นอย่างอื่นอีกเช่น ขนาดเล็กน้ำหนักเบาอีกด้วย

การใช้งานสายไฟเบอร์ออพติก (เส้นใยแก้วนำแสง)

จะมี 2 ลักษณะ คือ

การใช้งานสายไฟเบอร์ออพติก(เส้นใยแก้วนำแสง)

Fiber Optic หรือ สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง นั้น มีความสำคัญต่อโลกของเรามาก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยี ที่เชื่อมโลกของเราเข้าด้วยกัน ด้วยความเร็วสูง ผ่านระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงนี้  และในปัจจุบัน Fiber Optic มีความจำเป็นมากขึ้น ในการช่วยแก้ปัญหาให้กับหน่วยงาน และ องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายเช่น การติดต่อสื่อสาร การลิ้งระหว่างองค์กร การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของตึกที่มีระยะห่างไกลซึ่งสาย Lan หรือ UTP ไม่สามารถส่งสัญญาณได้ถึง  Fiber Optic จึงเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างด

สนใจสินค้า โทร

Top
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone